O nas

Firma nasza działa na rynku od 1994 roku. Początkowo na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, od 2004 roku w formie spółki prawa handlowego.

Jako potwierdzenie kwalifikacji i uprawnień posiadamy Świadectwo Kwalifikacyjne nr 3603/97 oraz Certyfikat księgowy nr 40837/2010. Członkiem zarządu spółki jest biegły rewident.

W roku 2007, decyzją o nr 71/5/7/2007 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów firma uzyskała wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3304.

Zgodnie z wymogami dla podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa podatkowego jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód powstałych przy wykonywaniu zawodu.