Usługi

W ramach usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych oferujemy kompleksową obsługę małych i średnich firm, w tym również fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg handlowych, podatkowej książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego,
 • doradztwa podatkowego,
 • pomocy w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • prowadzenia ewidencji dla celów podatku VAT,
 • sporządzania list płac,
 • prowadzenia kartotek pracowniczych,
 • sporządzania deklaracji podatkowych tj. PIT, VAT, CIT,
 • pełnej obsługi w zakresie ZUS,
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
 • sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenia ewidencji i sporządzania zestawień dotyczących korzystania ze środowiska,
 • nadzoru nad istniejącą komórką finansowo – księgową,
 • obsługi kontroli podatkowych i skarbowych,
 • reprezentacji klienta przed organami US i ZUS

Oferujemy możliwość prowadzenia księgowości w siedzibie Państwa firmy.